Menü

Blog

Karbon Ayak İzi Nedir?

Küresel ısınma, iklim değişikliğine iklim değişikliği ise küresel çapta birçok soruna yol açmaktadır. Küresel ısınmaya ise fosil yakıtlarının kullanımıyla atmosfere yayılan CO2'in (karbondiyoksit) sera etkisine yol açması sebebiyet vermektedir. Karbon ayak izi, birim karbondioksit cinsinden ölçülen, atmosfere salınan sera gazı açısından çevreye verilen zararı hesaplamamıza yarayan bir ölçüdür....

Atık Yönetimi Nedir?

Atık ve çöp halk arasında aynı şey gibi algılansa da iki terim birbirinden farklıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı atık yönetimi yönetmeliğine göre atık, "üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyal" olarak tanımlanır. Çöp ise hiçbir şekilde geri kazanımı, dönüşü...