Menü

Karbon Ayak İzi Nedir?

Karbon Ayak İzi Nedir?

Küresel ısınma, iklim değişikliğine iklim değişikliği ise küresel çapta birçok soruna yol açmaktadır. Küresel ısınmaya ise fosil yakıtlarının kullanımıyla atmosfere yayılan CO2'in (karbondiyoksit) sera etkisine yol açması sebebiyet vermektedir. Karbon ayak izi, birim karbondioksit cinsinden ölçülen, atmosfere salınan sera gazı açısından çevreye verilen zararı hesaplamamıza yarayan bir ölçüdür.

Karbon ayak izi doğrudan/birincil ayak izi ve dolaylı/ikincil ayak izi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Birincil ayak izi, hanelerde tüketilen enerji ve günlük hayatta sıkça kullanılan ulaşım araçları gibi doğrudan fosil yakıtlarının kullanılmasıyla ortaya çıkan CO2 emisyonlarını kapsamaktadır. İkincil ayak izi hayatımızda kullandığımız bütün ürünlerin üretim süreçlerinden ve bozulmalarına işlevsizleşmelerine kadar geçen süreçte dolaylı olarak sebep oldukları CO2 emisyonlarını kapsamaktadır.