תפריט

בלוג

מהי טביעת רגל פחמנית?

התחממות כדור הארץ גורמת לשינויי אקלים, ושינויי אקלים גורמים לבעיות רבות בקנה מידה עולמי. מצד שני, ההתחממות הגלובלית נגרמת כתוצאה מהשפעת החממה של פחמן דו חמצני הנפלט לאטמוספרה באמצעות דלקים מאובנים. טביעת רגל פחמנית היא מדד המאפשר לנו לחשב את הפגיעה בסביבה במונחים של גזי חממה המשתחררים לאטמוספרה, נמדדים ביחידה דו-תחמוצת הפחמן. טביעת רגל פחמנית מחולקת לשניים; טביעת רגל ישירה / ראשונית וטביעת רגל ע...

מהו ניהול פסולת?

אף על פי שפסולת ואשפה נתפסים כאותו דבר בקרב האנשים, הם שני המונחים שונים זה מזה. על פי תקנת ניהול הפסולת שפורסמה על ידי המשרד לאיכות הסביבה ועיור, "כל דבר או חומר שיש להיפטר או להשליך או להשאיר לסביבה על ידי היצרן או האדם רגיל או החוקי שבבעלותו בפועל". אשפה נקראת דברים וחומרים שלא ניתן למחזר או לשנות בשום צורה שהיא. ניהול פסולת מתבצע על פי השלבים הנקראים "היררכיית פסולת''. השלב הראשון והחשוב ביו...