תפריט

בלוג

מהי טביעת רגל פחמנית?

התחממות כדור הארץ גורמת לשינויי אקלים, ושינויי אקלים גורמים לבעיות רבות בקנה מידה עולמי. מצד שני, ההתחממות הגלובלית נגרמת כתוצאה מהשפעת החממה של פחמן דו חמצני הנפלט לאטמוספרה באמצעות דלקים מאובנים. טב...

מהו ניהול פסולת?

אף על פי שפסולת ואשפה נתפסים כאותו דבר בקרב האנשים, הם שני המונחים שונים זה מזה. על פי תקנת ניהול הפסולת שפורסמה על ידי המשרד לאיכות הסביבה ועיור, "כל דבר או חומר שיש להיפטר או להשליך או להשאיר לסביבה...