Menü

Atık Yönetimi Nedir?

Atık Yönetimi Nedir?

Atık ve çöp halk arasında aynı şey gibi algılansa da iki terim birbirinden farklıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı atık yönetimi yönetmeliğine göre atık, "üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyal" olarak tanımlanır. Çöp ise hiçbir şekilde geri kazanımı, dönüşümü mümkün olmayan madde ve materyallere denmektedir.

Atık Yönetimi “Atık Hiyerarşisi” olarak isimlendirilen basamaklara göre gerçekleştirilir. İlk ve en önemli basamak Önleme/ Azaltmadır. Diğer basamaklar ise sırasıyla geri kazanım, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yöntemleri oluşturma basamaklarıdır. Bu basamakların hiçbirisine girmeyen atıklar için ise son basamak enerji kazanımı ve bertaraf basamaklarıdır.


Önleme/ Azaltım/ Tekrar Kullanım: 
Doğal kaynakların korumak, enerji ve finansal tasarruf sağlamak için imalat süreçlerindeki malzeme ve materyallerin kullanım ömürlerinin uzatılması, yeniden kullanıma uygun olmasının sağlanması adına gerekli adımların atılmasıdır. 


Geri Dönüşüm:
Bu basamakta ürünlerin işlenerek farklı amaçlar doğrultusunda başka ürünler, malzemeler olarak kullanılmasıdır. Böylece yeni ham madde ihtiyacı azaltılmış olur.


Geri Kazanım:
Geri Dönüşüm basamağına benzeyen bu basamakta, atıklardan yeni ürünlere ek olarak enerji eldesi de hedeflenir.


Enerji Geri Kazanımı:
Geri dönüştürülmesi mümkün olmayan atık malzemelerin; farklı süreçlerden geçirilerek ısıya, elektriğe veya yakıta dönüştürülmesidir.


Bertaraf:
Son basamakta ise yukarıdaki adımlardan geçirilemeyen atıkların bertaraf edilmesi hedeflenir. Atıkların, depolama sahalarına gönderilmeleri en yaygın bertaraf metotlarından birisidir.